دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک کتاب عالی
که خواندن آن را به همه پیشنهاد می کنم.

در این دوره هم چیزی بگی که نمی پسندن، کافر حساب میشی، حتی اگر درست بگی.
مینا مکوندی و سِیّد عِرفان باقِری این را خواندند
فاطمه خیاطی این را دوست دارد
عنوان کتاب جالبه
۰۷ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر سزار به من ،
افتخار شرکت در جنگ ،
و پیروزی میداد،
و ... دیدن ادامه » در عین حال،
مجبور به دوری از مادرم می شدم،
به سزار ،
می گفتم،
این عصای امپراتوری،
و این هم عراده توپ،
بردار و برو،
که من مادرم را،
بیشتر دوست دارم،
ای مرد!،
من مادرم را،
بیشتر دوست دارم...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تقلید از گذشته نامی دروغین یافته و به غلط، آینده نامیده شده
مینا مکوندی و محمدرضا نجفیان این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اندیشه ها چه امواج بزرگی هستند! چه زود ماموریت خود را انجام می دهند و کسانی را که باید در ورطه فراموشی بیفتند ، دفن می کنند و از نظر محو می سازند و چه گودال های دهشت انگیزی حفر میکنند.
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
راستش این کتاب فقط جلدش 2014 هست اما مطالب درون اون قدیمی هستن ( نرم افزاری که ازش استفاده کرده هم VS 6 ) برای یادگیری اصول پایه و قدیمی شاید مفید باشه اما شخصاً پیشنهادش نمی کنم .
جلد فقط عوض شده ، مطالب خیلی قدیمی هستن .
شهرکتاب آنلاین این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
گاهی همه چیز دست به دست هم میدهد و شما هم با همه چیز دست میدهید تا همه چیز را خراب کنید .
از قسمتی به بعد راه برگشتی نیست ، یا شاید قهرمان داستان فقط خود این گونه فکر میکرد و همیشه یک راهی هست ، شاید فقط گاهی دوست نداریم برگردیم .

کتاب جالبی بود برای یک بار خواندن ، یک بار دلقک بودن .
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یه داستان وسترن عالی ، فقط همین
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خودمان همیشه «آدم بودن» و «آدم شدن» را به کار می بریم و حتی این مثل از بین خود طلبه ها برخاسته است که : ملا شدن چه آسان ، آدم شدن چه مشکل!

انسان کامل ، شهید استاد مرتضی مطهری
میلاد نصیری این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شیعه یعنی کسی که علی (ع) را مشایعت کند. یعنی انسان با «لفظ» شیعه نمی شود، با «حرف» شیعه نمی شود، با «حب و علاقهٔ فقط» شیعه نمی شود؛ پس با چه چیز شیعه می شود ؟
بامشایعت.
مشایعت یعنی همراهی. وقتی کسی می رود و شما پشت سر و همراه او می روید، این را «مشایعت» می گویند. شیعه علی یعنی مشایعت کنندهٔ عملیِ علی.

انسان ... دیدن ادامه » کامل ، شهید استاد مرتضی مطهری
میلاد نصیری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ما مردم به زبان بسیار علی علی می گوییم. اگر با حرف، کارها درست شود از ما شیعه تر در دنیا نیست، اما اگر تشیع، حقیقی باشد - که هست - و اگر تشیع به معنی علی مآبی و علی گونگی باشد کار خیلی مشکل است و همین، یک نمونه است .

صفحه 81
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
داستان شهید و غیر شهید داستان همان شمع و شاهد است که پروین به نظم در آورده :
شاهدی گفت به شمعی کامشب / در و دیوار مزین کردم
دیشب از شوق نخفتم یک دم / دوختم جامه و بر تن کردم
کس ... دیدن ادامه » ندانست چه سحر آمیزی / به پرند از نخ و سوزن کردم
صفحه کارگه از سوسن و گل / به خوشی چون صف گلشن کردم
تو به گرد هنر من نرسی / زان که من بذل سر و تن کردم
شمع خندید که بس تیره شدم / تا ز تاریکیت ایمن کردم
پی پیوند گهر های تو بس / گهر اشک به دامن کردم
گریه ها کردم و چون ابر بهار / خدمت آن گل و سوسن کردم
خوشم از سوختن خویش از آنک / سوختم، بزم تو روشن کردم
گرچه یک روزن امید نماند / جلوه ها بر در و روزن کردم
تا فروزنده شود زیب و زرت / جان ز روی و دل از آهن کردم
خرمن عمر من ار سوخته شد / حاصل شوق تو خرمن کردم
کارهایی که شمردی بر من / تو نکردی ، همه را من کردم

صفحه 66 - 67
اتنا تقوی این را خواند
داریوش ولیپور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب زیبایی بود ، گذشته از اینکه تقریباً همه رو بیشعور حساب میکرد ولی واقعاً کتاب جالبی بود .
تقریباً همه حداقل یک روز بیشعور بودن رو تجربه کردن .
اما بعضی ها همیشه بی شعور هستن ، منم که میگم درمان نمیشن ( برعکس نظر نویسنده کتاب )
کتاب بیشعوری 2 هم همین رو تایید میکنه که بعضی از بیشعوذا درمان نمیشن. اسم کتاب بیشعوری 2 یا "بیشعوری تا همیشه "است.
۲۸ مرداد ۱۳۹۴
به نظر من تعریفی که از کتاب می کردن زیادی بود!
۱۹ فروردين ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بی شعوری برای تمام فصول
در خیابان و در بیابان
چه در سنگر ، چه در بندر
... دیدن ادامه » " از دیوان اشعار زندگی با بی شعور ها "

میشه این مدرکم رو برام بخونی ؟
" یک دیپلمه خطاب به مادرش "
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید