دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من این کتابو سفارش دادم و با اینکه تماس گرفتم با دفتر سایتتون و کفتید 12 جلدش جداست اما نبود ناراضی هستم از این لحاظ. با اینحال شعرهای کتاب برای بچه های کوچولو خوبه.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید