دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ای کاش بیشتر صبر می کردم و ترجمه آقای غبرایی رو می گرفتم. متاسفانه نمی دونستم آقای غبرایی هم ترجمه این کتاب رو در دست دارند. ترجمه کتاب افتضاحه . تا به حال چنین اشتباهات دستوری در کتابی ندیدم.تلفظ اسامی همه اشتباهه. انگار یک اپلیکیشن ترجمه به فارسی کرده . کاش حداقل هزینه می کردند و شخص دیگری ویراستاری می کرد.


برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید