دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ممنون دکتر پاپلی
۲۶ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
باز این چه شور است که در جان واژه است...
۲۶ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید