دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این عکس بابابزرگ من است. این هم عکس سبیل بابابزرگ من است. سبیل بابابزرگم در عکس جا نشده است. بعدش سبیل بابابرگم در این صفحه هم جا نشده است. بعدش این صفحه را ورق بزنید. بعدش سبیل بابابزرگم را ببینید!
من در این داستان همه چیز را ننوشته‌ام. اولش خاله شهرزاد گفت بنویس. من گفتم: «من نوشتن بلد نیستم. چه‌جوری باید بنویسم؟» خاله گفت: «همین‌جوری که می‌خواهی یک چیزی را برای بقیه تعریف کنی!»
اگر می‌خواهید بدانید خاله کیست، باید صبر کنید. داستان را که بخوانید خاله خودش می‌آید توی داستان. من فقط چیزهایی را نوشته‌ام که درباره‌ی سبیل بابابزرگ است.
اگر ... دیدن ادامه » می‌خواهید بدانید کجا را می‌گویم، کتاب را بخوانید تا برسید به "هیئت مدیره‌ی خل و چل‌ها".

بابابزرگ سبیل موکتی، علی‌اصغر سیدآبادی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید