دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بشر به کسانی که عمل نیک را فقط به خاطر خدایی که به او اعتقاد ندارند انجام می‌دهند، عادت نکرده.
کتاب لبه تیغ
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
باید با تفکر خودت رو ببری به فضای باز ، تنها راهش هم اینه که از اینکه ندونی چی درسته و چی غلط لذت ببری.
تن به بازی زندگی بده و سعی نکن از قانون‌هاش سر دربیاری.
زندگی رو قضاوت نکن. فکر انتقام نباش.
یادت ... دیدن ادامه » باشه آدم های روزه دار گرسنه می مونند و آدم ها گرسنه می‌میرند.
موقعی که خیالاتت فرو میریزند بخند و از همه مهم‌تر، همیشه قدر لحظه لحظه این اقامت مزحکت رو توی این جهنم بدون.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چون خجالت آور است تماشای کسی که آخر عمری خود را موشکافی می‌کند و به این نتیجه می رسد تنها چیزی که با خود به گور می‌برد ، شرم زندگی نکردن است.

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید