دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب بسیار قشنگی است اما بسیار غم انگیز است
۲۰ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید