دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بسیار عامه پسند بود و از اول تمام ماجراهای داستان رو میشد حدس زد جذابیتی نداشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید