دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خواندن این کتاب رو به همه پدرمادرها توصیه می کنم مطالب کاربردی و به زبان ساده
مرتضی خرسند این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید