دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بایتس منه در حالى که بیخیال و شادمان در گوشه اى تکیه داده بود پرسید: گاییدت؟
و کاترینا که به یکباره رنگ چهره اش سرخ میشود باید پاسخ داده باشد که : نه،من دوست ندارم رابطه ام با او را چنین بیان کنم.
سبحان معصومی این را خواند
دوست عزیز، دیوارنوشته خود را در صفحه همان کتاب بنویسید تا ماندگار شود:

http://shahreketabonline.com/products/1/5825
۱۶ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تو اگر دوست میخواهى،خُب مرا اهلى کن...
بهار تیموری و محمد نورنیای این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سوار ماشین میشویم تا با سرعت تمام به سمت فرودگاه برویم و سوار هواپیماى خصوصى شویم،واقعیت و رویا در هم آمیخته است.کم کم پیام هاى تبریک از سراسر دنیا صادر میشوند.مردى که سالهاست دوستش دارم و تقریباً هیچ کس او را باور نداشت،از این پس رئیس دولت است.پیام هاى تبریک آنگلا مرکل،باراک اوباما و تعدادى دیگر از سیاستمداران را مستقیماً خودش دریافت ... دیدن ادامه » میکند،پیامها تمامى ندارد،مگر اینکه تلفنش مشغول باشد...
تا کى مردى که کنارم نشسته است خودش مى ماند و تغییرى نخواهد کرد؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در برابر درد،قهرمان بى قهرمان...
یوکو اوگاوا
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خدا هست،همیشه بوده...
او را در بیمارستان درون چشم هاى مردمى که در راهروى نا امیدى راه میروند میبینم...
خانه ى واقعى خدا اینجاست...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در برابر هر زن زیبا،مرد بدبختى هم است که از بودن با او خسته شده...
عکس: یوزف برویر-ماتیلده برویر
خدمتکار و پروفسور با ترجمه ی عالی کیهان بهمنی و نشر ضعیف آموت و شخصیت سازی نه چندان دلچسب نویسنده(یوکو اوگاوا) اگر پشت اسم بزرگ ریاضیات پنهان نمیشد یک رمان دست چندمی و شاید یک کتاب داستان برای خواب کودکان پیشنهاد منصفانه ای بود ولی متاسفانه به دور از هیچ گونه ارزش ادبی این رمان جایش را در کور ترین نقطه از کتاب خانه ام تضمین کرد...باشد که ... دیدن ادامه » به وقت انسانها بیش از فروش بیاندیشند...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید