دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هی فلانی زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده و کوچک.
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز ... دیدن ادامه » برای او و جز با او نمیخواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد.
یگانه زربافتی و الهام رحیمی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مرده خوشبخت کسی است که روی زمین دلبستگی نداشته باشد (صفحه 80)
فاطمه خیاطی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
با این حال من فکر میکنم روزی دنیا تغییر میکند. چگونه؟ نمیدانم. چه زمانی ؟ مطمئنا نمی دانم . چرا ؟چون همیشه کسی هست که آماده مبارزه باشد. امروز نوبت من است شاید فردا نوبت شما باشد.
امیرحسین آل‌عوض و بهروز آدینه این را خواندند
باران نگهداری و Hani Mmm این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تو مرده ای،من هم شاید بمیرم.اما مهم نیست،چون زندگی نمیمیرد.
۱۴ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من روزی که خودم صاحب خانه و زندگی شدم باید یک کتابخانه درجه یک داشته باشم،وگرنه کارم زار است. {صفحه 70}
۱۴ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید