دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
تو مرده ای،من هم شاید بمیرم.اما مهم نیست،چون زندگی نمیمیرد.
۱۴ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من روزی که خودم صاحب خانه و زندگی شدم باید یک کتابخانه درجه یک داشته باشم،وگرنه کارم زار است. {صفحه 70}
۱۴ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید