دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به نظرم حتما بخونید
خیلی درس داره
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ایت کتاب خیلی جذاب هست
پیشنهاد می کنم بخونید
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
می شه گفت 2 فصل پایانی تکراری دوباره و خلاصه نویسی از 2فصل اول هست. برای همین دیگه سرسری می خونی تا یه مطلب جدید توش پیدا کنی
یوسف نیک نژاد این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید