دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بیوه کشی کتابی که با یکبار خواند آن سیر نمیشود.بعد از سالها تحت تاثیر داستانی قرار گرفتم که با شخصیتها زندگی کردم واحساس میکردم باهمه آنها آشنا هستم.با خوابیده درد کشیدن ورنج قضاوت شدن رو چشیدم...چقدر درد داشت خوابیده وچقدر تنها...بی شک قلم توانای نویسنده در انتقال این حسها موثر بوده است.
پیشنهاد میدهم این کتاب رو در لیست خرید کتابهای ... دیدن ادامه » خود قرار دهید ولذت خواندن انرا تجربه کنید

می توانید پست های مربوط به کتاب را در دیوار همان کتاب منتشر نمایید و در دیوار کلی نیز نمایش داده می شود.

http://shahreketabonline.com/products/49/120787
۰۸ تير ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مطالعه کتاب من پیش از تو را به همه دوستان اهل کتاب توصیه میکنم .از جمله کتابهایی که وقتی شروع به خواندنش کردم بدون متوجه شدن زمان تا صبح بیدار ماندم وتمامش کردم واقعا اگر شروع کنید نمیتوانید انرا روی زمین بگذارید .
داستانی سرشار از لحظات امید وناامیدی
hedieh mayeli این را خواند
فاطمه حبیبی ، مرتضی خرسند ، فاطمه قاسمى و مژگان تابناک این را دوست دارند
می توانید پست های مربوط به کتاب را در دیوار همان کتاب منتشر نمایید و در دیوار کلی نیز نمایش داده می شود.

http://shahreketabonline.com/products/1/121349
۰۸ تير ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید