دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بهترین و پایدارترین تغییرات، آن‌هایی است که در نتیجه رشد اخلاقیات ایجاد شود و نه به واسطه انواع جنبش‌های قهر آمیز. (دختر سروان - صفحه 127)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هیچ چیز فریبنده تر از تظاهر به فروتنی نیست. خیلی وقت ها فروتنی در حکم بی توجهی به نظر دیگران است، گاهی هم به رخ کشیدن است به شکل غیرمستقیم. (غرور و تعصب - صفحه 63)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
انسان کسی را می تواند نجات دهد که خود اصرار به سقوط نداشته باشد (آنا کارنینا - جلد اول - صفحه 510)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
برای بیماری مبتلا به بلای ملال، در بستری به نرمیِ آب نیز، خواب نیست. (ویولن دیوانه - صفحه 113)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ترس، درد بی درمانی است و هر کس که به این درد مبتلا شود از زندگی روی خوشی نمی‌بیند. (ویولن دیوانه - صفحه 46)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نه، آسمان عاطفه ندارد، ولی احتمالاً چیزی بالاتر از آسمان وجود دارد که عشق و شفقت است، چیزی که من مدت‌‌هاست که آن را از یاد برده‌ام. (تنهایی پرهیاهو - صفحه 65)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هر آدمی نیاز به کسی داره، کسی که کنارش باشه. آدم دیوونه میشه وقتی کسی رو نداشته باشه. می‌گم بهت، آدمی که خیلی تنها بمونه، مریض میشه. (موش‌ها و آدم‌ها - صفحه 115)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
انسان، انسان را تا وقتی دوست دارد و محترم می‌شمرد که به قضاوتش قادر نیست. و شوق، حاصل شناختی است که ناقص باشد. (مرگ در ونیز - صفحه 79)
۱۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید