دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کاووس: پیروزی گفتید و در این سخن از آشتی است
رستم:آیا آشتی میان دشمنان بزرگترین پیروزی نیست.
اسم ناشر نیست؟؟؟
امید مجیدی پور این را خواند
من این کتاب رو دارم، انتشارات آوای مکتوب هست.
۱۲ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشر است
نمی خواهم به بربرها فکر کنم.زندگی کوتاه تر از آن است که آدم بخواهد با نگرانی های آینده خود را آزار بدهد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی انسانهای از بی عدالتی رنج ببرند سرنوشت شاهدان رنج آنها شرمزدگی است...ص 184


برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زندگی من با حرف های تکراری همیشگی اش برای تغییر برای دیدن نه چیزی برای دیدن نمانده.همه را دیده ام.آن قدر که چشمانم قی گرفته
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسی که به اندازه کافی صبر کرده باشد می تواند تا ابد همچنان صبر کند و منتظر بماند
هیچ چیز واقعی تر از هیچ نیست
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من سعی کردم زندگی کنم بی آنکه بدانم برای چه سعی میکنم
یوسف نیک نژاد این را خواند
محمد فلاح ، محسن علوی زاده و مریم محمدی وند این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ای بی خبران شکل مجسم هیچ است
تاریخ سقاخانه را در آتلیه کبود باید جست
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یکی از کتابهای مستند و خوب آقای تناولی در خصوص یکی از هنرهای فراموش شده و منقرض شده دهه پیشین سرزمینمان ایران است...
فاطمه حبیبی و محمدرضا کشاورزی این را خواندند
مرتضی خرسند و مهنّا حسین زاده این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دختر نیز خودرا خوشبخت حس می کرد.اما هیچ شگفت زده نبود(دختران هیچ کارشان اتفاقی نیست )
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ما همان جور می میرم که زندگی می کنیم....ص 54


اگر من به کار خود اعتقاد نداشته باشم چرا باید دیگران داشته باشند ...ص 79
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید