دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب هنر رزم رو سون جو 2500سال پیش نوشته. اما تمام حرف‌هایی که گفته برای امروز هم تازگی داره و علاوه بر صحنه‌ی جنگ برای زندگی و کسب و کار هم اهمیت داره !
این کتاب رو به تمام کسایی که می‌خوان حرفه‌ای تر زندگی کنن پیشنهاد می کنم
نگین نوری نژاد این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید