دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب بسیار خوب
ر ضمن فیلم Le Notti Bianche (1957) از روی این کتاب ساخته شده که عالی هست
حدیث مرادزاده ، Emile آژار و مشتاق حسین غوردروازی این را خواندند
سمیه امیری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید