دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بسیار از خواندنش لذت بردم. امیدوارم به زودی شاهد ترجمه فصل های سوم و چهارم از کتاب قصه های ناتمام توسط آقای علیزاده نیز باشیم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شاهکار تالکین. و انجیل جهان آردا. برای طرفداران واقعی تالکین و جهانی که آفریده خواندن سیلماریلیون واجب است. حتما آن را با ترجمه شیوا و دل نشین آقای علیزاد بخوانید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید