دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب چشمی دیگر: نویسنده : ریحانه ایزدی موضوع این کتاب، شرح مراحل مختلف پیشرفت معنوی در دست‌یابی به چشم بصیرت است. نویسنده در این راستا مراحل مختلف و ویژگی‌های سیر و تعالی‌ای را شرح می‌دهد که شخص با طی‌کردن این مسیر به پیشرفت معنوی دست‌ می‌یابد و صاحب «چشم بصیرت» و «چشم برزخی» می‌شود. وی به «چشم» به عنوان عضوی خاص نگاه نموده و برخی ... دیدن ادامه » مسائل دینی و مذهبی مرتبط با آن را مورد تفحص و بررسی قرار داده است.
۲۲ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید