دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
قیمت قدیم کتاب نوشته شده 14 تومن.... بعد میخریم چهل تومن میاد میبینیم رو خود کتاب قیمت 14 تومن هست....
خیلی ممنون
بهار موسوی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید