دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
*نگو که هنوز بهش حس نداری
-چرا
ولی این اصلا دلیل نمیشه اون ادم دوست داشتنیی باشه
مریم جمالی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بعد از پیش ز تو پس از تو با یک بعلاوه ی یک بازی به مساوی کشید
و همانقدر خندیدم و لذت بردم که عمرم در دو کتاب قبلی کم شد
تقابل دو دنیا و دیدگاه متفاوت و جرات تجربه ی آنچه همیشه آنرا انکار کرده ایم...
زمان ... دیدن ادامه » کشی نیست
ابدا
مریم جمالی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید