دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کوبریک عصر ما
پویا گزبلند
کریستوفر نولان هزارتوی روابط کتابی است برای ایقان به کار ،ارزش، زاویه و تفاوت ظریفی که نولان با سینمای بدنه دارد.حکم ((نولان، کوبریک عصر ماست))ِ بوردول،راهی است برای نقبی شناختی بر عمدتا ساخت روایی فیلم هایش.بیشتر تاکید ها برفیلم های یادآوری،پرستیژ،بینا(میان)ستاره ای و تلقین است.و فصل مهم و غیر منتظره ای بر دانکرک.این کتاب ازچند جهت مهم است
1 ... دیدن ادامه » جمع بندی و شناخت مایه های سینمای هنری نولان از دل سینمای بدنه(چیزی که مدت ها موضوع بخث مخاطبان و منتقدان بوده است)
2 تاکید نویسندگان کتاب بر مونتاژ موازی،ناپختگی در کات ها،خرد کردن تصاویر بلند،منش معکوس و دورانی کردن زمان(و مونتاژ) کردن زمان و همکنش پپیچیده ی زمان_مکان از دل مفروضاتی علمی برای روایتی سینمایی
3 این کتاب در عین حال می تواند ما را بر می گرداند به کتاب نشانه شناسی شناختی نوشته ی پروفسور وارن_باکلند که سعی می کند ریخت سیستماتیک و نو برای مطالعات سینمایی برپا کند. آن هم از دل دو نحله ی شناختیِ نئو فرمالیسم و نشانه شناسی ساختگرا با توجه به نگره ی زبانشناختیِ گشتاری زایشی چامسکی.رویکرد باکلند با توجه جدی به مطالعات بوردول و نفی ساختار گرایی زبانشناختی در نظرگاه او اتفاق می افتد(او سعی می کند به انکار زبانشناختی بوردول در مطالعات فیلم پاسخ دهد) و تلاشش این است آنچه پوئتیک تاریخگرای بوردول می نامد را با نشانه شناسی پست ساختگرای شناختی آشتی دهد...منتظر ماندن برای تحلیلی نشانه شناسی شناختی بر آثار نولان انتظار موثقی است
‌ 4 این ها همه به کنار این کتاب را می توان در جهت سریال دارک دید.و سعی کرد بعد معماری روایی آن را برای تحلیلی جامع گسترش داد.به نظرم بسط نظام روایی سینمایی در بعدی معنا-روایت شناختی کلید تحلیل سریال دارک ِ نت_فلیکس است.کتاب بوردول-تامسون می‌تواند راه ورود به این شیوه ی پیچیده،مخاطب محور و متفاوت و همچنان آشنا را تسهیل کند و نشان دهد. ولی در مورد دارک رویکرد روایی قطعا فرا زمان است.یعنی بعد معنایی روایت در بعد تکنیکال آن(پیرنگ، چیدمان یا ساختمندی) تنیده می شود.سریال دارک از نظر معنایی بسط نوعی از نولانیسم است در همگرایی تحصل دیجیتال و گونه ای از علم باوری گوتیکِ اِکویی که بستر روایت را از ذهن به زمان در معنای مطلق غیر جسمانی ولی عینی تغییر داده است... انتظار برای تحلیل دارک از سوی بوردول البته موثق تر است!!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
استخراج هامان ، تعقیب و گریز تاریخی
("مجوس شمال ( یوهان گئورگ هامان و خاستگاه های #عقل ناباوری جدید)" ) نوشته آیزایا برلین
‏پویا گزبلند
اینکه ... دیدن ادامه » چه رابطه مستقیمی می تواند بین سر آیزایا برلین و یوهان گئورگ هامان وجود داشته باشد اولین جذابیتی است که " مجوس شمال" به شما عرضه می کند.
برلین #لیبرال، یکی از متنفذترین تاریخ نگاران اندیشه ، استاد #فلسفه #تاریخ، مردی که بسیاری از #درس #گفتار یا گفتگوی رادیو –تلویزیونی اش به راحتی قابلیت تبدیل شدن به کتابی را داشت – با سیلان بی امان #کلمات یک خبره تمام عیار و با طنازی های هر ازگاهی #انگلیسی اش - و هامان ، پروسی قرن هجدهمی ، دشمن روشنگری، متفکر به ظاهر آشفته حال #عقل ستیز،پراکنده گو و به واقع مرتجعی که در کنار غول های هم عصر و گاه هم محلی چون امانوئل #کانت توان قامت راست کردن در افق تاریخی خود را ندارد...
برلین به سرعت تکلیفش را روشن می کند " ... #الهیات هامان و #متافیزیک دینی او نه مرا جذب می کند ونه صلاحیت بحث در این زمینه را دارم." اما او هامان را متفکری اصیل می داند.کسی که شاید یک تنه به جنگ نهضت #روشنگری می رود که به سرعت در حال شکوفایی است. موضعی که برلین را جذب کرده همین خلاف جریان بودن اوست،پافشاری عمیقی که با آن که خالی از تعصبات و تناقض گویی ها و دلایل من درآوردی نیست در آخر تاثیر قاطع خود را بر " شورش بزرگ رمانتیک"ها ی پس از خود حک می کند.#گوته، #هرِدِر، #کیرکگور و بسیاری دیگر با و بی واسطه از او تاثیر می پذیرند.
شیوه برلین بازخوانی صرف هامان نیست،شکلی از تعقیب و گریز تاریخی است ،انگار می خواهد هامان را استخراج کند؛تا تاثیر و جایگاه تاریخیش نه از کنه نظریات او بلکه از تاثیر بر اخلافش مشخص شود.
با آنکه سبک برلین در گشایش فصل ها ،نقل های به مضمون و نتیجه گیری های تک خطی با "مارکس ،زندگی و محیط" تفاوت نمی کند اما انتظارات خواننده ازنظر یک دست بودن و اتصالات بینا فصلی برآورده نمی شود.
#کتاب جامپ کات های متعددی دارد-چون خود هامان که جامپ کاتی در قرن هجدهم بود – که نشان از پژوهش های دوره ای برلین پیرامون هامان است که هنری هاروی #ویراستار، توانسته از خیل یادداشت ها و حلقه های دیکتافون به چنین جمع بندی ای برسد.
نکته جالب کتاب پاراگراف یا بند های پایانی تقریبا تمام فصول است که به شکل گزین گویه و کمی #رمانتیک ، هامان را از دل تمام نقد ها سربلند بیرون می آورد...
مینا مکوندی این را خواند
چه کتاب سختی به نظر میاد :-)
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید