دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
جهان از هوس ساخته شده است و یکی از مهمترین هوس ها، هوس تسلیم شدن است که من کاملا می دانم چگونه بوجود می آید: از زن آغاز میشود.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این نمایشنامه با صبح آغاز می شود و با صبح به پایان می پذیرد . نویسنده از همون ابتدا کاری میکنه که شما کتاب رو زمین نزارید و در عرض یکی دو ساعت تمومش کنید.
سارا ثقفی و سارا داجر این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید