دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
لطفا موجودش کنین خیلی دنبال این کتاب بودم.تا هفته ی پیش هم موجود بود ولی الان .... :(
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید