دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خیلی خوب بود. مخصوصا سوژه عالی بود
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب خوبی بود
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
جزو بهترین هاست. هنوز هم بعد از سال ها گاهی میرم سراغش
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در زمان خودش عالی بود
سارا رفیعی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یکی از بهترین کتاب ها در حوزه رمان
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید