دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من عاشق این دورهمی ساده خودمانم!!

داغ داغ

مثل ... دیدن ادامه » دلم...

مثل دلت...
۱۳ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
گره گوار به پنجره نگاه کرد.صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی می خورد شنیده می شد.این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت.فکر کرد:کاش دوباره کمی می خوابیدم تا همه ی این مزخرفات را فراموش کنم!!

مسخ
فرانتس ... دیدن ادامه » کافکا
صادق هدایت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من همیشه فکر میکنم که شانس فقط یک بار در خانه ام را می زند...

از

تالاپ...

تا

تولوپ...
۱۰ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
امروز همسایه سمت راست ما مرد...همسایه سمت چپ ما دختری بدنیا آورد...

خدا امروز در کوچه مان صله ارحام داشت!!!!
۰۶ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید