دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اگر کسی این کتاب را دارد من خریدارم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زبان اسکاندیناوی.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید