دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
روایتی متفاوت از جنگ... راوی سرد و دروغگو است... گرفتار شده و می خواهد خودش را جایی که نجات دهنده ای وجود ندارد نجات دهد
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید