دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب پر از نکته ها و حرف های جالب و زیباست به عنوان مثال :

" المای عزیزم، به قول ویتگنشتاین،
زمانی ... دیدن ادامه » که چشم چیز زیبایی می بینید، دوست دارد آن را نقاشی کند
کاش می توانستم تو را نقاشی کنم.
دوستت دارم
تولدت مبارک "
آره این قسمت که نامه‌ی دایی جولیان به آلما بود بسیار زیباست، اما شما یک کلمه رو جا گذاشتید، المای عزیزم، به قول ویتگنشتاین،
زمانیکه چشم چیز زیبایی می بینید، "دست" دوست دارد آن را نقاشی کند
کاش می توانستم تو را نقاشی کنم...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
Today's readers, Tomorrow's leaders
شیما اسماعیل نژاد این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتابی که هزار نفر بخوانند، هزار کتاب مختلف است...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید