دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
امیدوارم هر چه زودتر تجدیدچاپ شود تا علاقه مندان بیشتری به هنر نمایش این کتاب را بخوانند و در دسترس داشته باشند.
۳۱ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اریپید که برای مردم یونان باستان بعد از فوتش ماندگار شداین تراژدی را جاودانه نوشت تا بگوید از دست تقدیر هر چقدر شوم وبداقبال هم باشد چاره نیست.
۳۱ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فقط برای تشکر از جناب آقای شهرام زرگر و نشر بیدگل قصد تهیه و خوانش این کتاب را به صورت آنلاین انجام دادم چون ترجمه هایشان بی نظیر است
۲۷ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید