دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مفهوم نهفته اغواگری، قسمت 13
تردید ما یک بازی بود، ولی بازی ای جدی و مفید، که رنجاندن طرف غیردرگیر را به حداقل میرساند و طرف دیگر را آرام به جهت تمایل مشترک میراند. در جمله مهم <من از تو خوشم می آید> تهدیدی نهفته بود که با افزودن، <نه آنقدر که بگذارم مستقیما بفهمی...> تلطیف میشد. من و کلوئه خیلی مودبانه یکدیگر را از نیاز به پرداختن ... دیدن ادامه » بهای اظهار عشق داوطلبانه، معاف میکردیم.
۳۰ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید