دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
... همه در حال حرکت اند در طول روز با شتاب حرکت می کنند در کل زندگیشان،به چه قصدی؟ثروت؟شهرت؟لذت؟این هدف ها هدف های واقعی نیستند...هر وقت به هدفی برسید آن هدف نیاز های دیگری ایجاد می کند بنابر این هرچه بیشتر بدوید بیش تر جستجو می کنید و این روند تا بی نهایت ادامه دارد، باید جایی مسیری حقیقی به سمت شادی لایزال وجود داشته باشد.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید