دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عالی بود.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عالی بود.
محمدرضا جعفری این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید