دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این جا کسی کتاب نمی خونه پسر! بخونه هم راجع به این می خونه که بعد از این که شکست خوردیم،بعد از این که بدبخت شدیم،بعد از این که رهامون کردن،چی کار کنیم که آروم شیم؟کسی به قبلش فکر نمی کنه.
سلام.سراینده ی این اثر، مولوی است یا شمس؟ در تمام چاپها،شمس نوشتید!!!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید