دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
سلام نوروز مبارک تنتون سلامت
کتاب بسیار عالی و جذاب و مثل سایر کتب جناب امیر خوانی گیرا و خواندی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید