دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هرچقدر که یک بیماری خطرناک تر و شایع تر باشد،شناخت و مقابله با آن ضروری تر است. اما بیشعوری مهلک ترین عارضه ی کلِ تاریخِ بشریت است که تا کنون راهکاری علمی برای مقابله با آن ارائه نشده است. بیشعوری حماقت نیست و بیشترِ بیشعورها نه تنها احمق نیستند که نسبت به مردم عادی از هوش و استعدادِ بالاتری برخوردارند. خودخواهی،وقاحت و تعرضِ آگاهانه ... دیدن ادامه » به حقوق دیگران که بُن مایه های بیشعوری هستند بیشتر از سوی کسانی اعمال می شوند که از نظر هوش،معلومات ،موقعیت اجتماعی و سیاسی و وضع مالی اگر بهتر از عموم مردم نباشند بدتر نیستند! ...

بیشعوری یک اعتیاد است و بدترین خصوصیت این اعتیاد آن است که بیشعورها ذره ای هم از بیشعوریشان آگاه نیستند........
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
روزی که قرار بشود بشر در کوپه ی درجه یک سفر کند ، ادبیات در واگن کالا ، دخل دنیا آمده است ....
Emile آژار و مشتاق حسین غوردروازی این را خواندند
فریبا ف این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بترس! ظاهرا این باغبان تبر دارد! / بترس! دیوار از راز ما خبر دارد / یکیش سمت تولد، یکیش سمت چه چیز؟!... / جهان مسخره ی ماست که دو در دارد / خیار را بخوری یا به خورد تو بدهند / برای تقویت حافظه اثر دارد!! / که اعتراف کنی آن چه را نمی دانی / که اعتراف کنی: قورباغه پر دارد!! / خبر رسید به دنیا که حال ما خوب است / ولی کلاغ خبرهای بیشتر دارد / سکوت گاهی از ... دیدن ادامه » اوقات از رضایت نیست / کسی که می خندد چشم های تر دارد / تسلی ام نده! آن کس که دیده حادثه را / نمی شود که از این گریه دست بردارد / شب است و گرگ زیاد است توی خانه بمان! / قدم زدن وسط کوچه ها خطر دارد...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید