دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
"این کتاب در چند رنگ‌ به چاپ رسیده است. "

با این جملۀ آخرتون، به هلاکت رسیدم :(
۲۵ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید