دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این چه فرقی با اتحادیه ابلهان میکنه؟
بهار موسوی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یه رمان خوب 2018 پیشنهاد بدید! از سبک جوجومویز، الیاف شاباک و بکمن بدم میاد :) ولی از استیون تولتز و کندی تول خوشم میاد...

ممنون
بهار موسوی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید