دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب برای مخاطب های خاص خودش، کسایی که قدرت تخیل قوی دارند و این داستان ها را میپسندند، میتواند خیلی جذاب باشد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید