دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
محتوا عالیست اما از نشر آریانا بعید بود که اینقد کیفیت چاپ باید پایین باشد که در حین خواندن و ورق زدن این کتاب صفحاتش جدا شود!!!!!این کتاب از نشر هورمزد بزودی چاپ خواهد شد
۰۸ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید