دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب بسیار ساده و روان در مورد پیدایش هستی و فرگشت صحبت می کنه و اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار خواننده قرار می ده.
یوسف حبیبی سوها این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید