دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
نمایشی عالی و زیبا
دو بازیگر این نمایش هر کدام بیش از ده نقش را بازی میکنند
مینا مکوندی و فاطمه خیاطی این را خواندند
نگین حسن نژاد این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید