دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یکی بهترین و جذاب ترین کتاب هایی بود که خواندم. با زبان شیوا و ساده.
برخلاف دوستان جنس کاغذش که احتمال میدهم از تفاله نیشکر ساخته میشود و بخاطرش درختی قطع نمی شود را دوست داشتم.

در هر صورت دید خوبی به من نسبت به اقتصاد کشور در دوران احمدی نژاد داد.
۲۱ فروردين ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید