دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آقای عصاران برای این کتاب خیلی زحمت کشیده. شکی در این نیست

اما در این کتاب ما با کم کاری هایی مواجه هستیم (با تمام زحمات متحمل شده برای این کتاب)

1 ... دیدن ادامه » ابن کتاب میتوانست در پی مصاحبه با ایرج جنتی عطایی (ترانه سرا) که زنده یاد واروژان بیشترین همکاری در طول فعالیت هنری اش به عنوان "ملودی ساز" (با وجود ملودی های کم) با این ترانه سرای بزرگ بوده. میتوانست کتاب سرگذشت نامه بهتری باشد (با این که دلایل
مصاحبه نکردن با این ترانه سرا در مقدمه کتاب ذکر شده)
2 آقای عصاران باید با خوانندگان ملودی های واروژان (فائقه آتشین ابراهیم حامدی داریوش اقبالی) هم مصاحبه میکرده که متاسفانه مصاحبه نشده

اگر این دو مورد در ویرایش های بعدی رعایت شود
با کتاب کامل تری مواجه هستیم


۱۷ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این ترجمه نسبت به ترجمه های دیگر هملت بهتره یا بدتره؟

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید