دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ترانه تنها بچه خانه شان بود،توی بچگی به خاطر شغل دولتی پدرش دائم از این شهر به آن شهر رفته بود و دائم مدرسه عوض کرده بود برای همین هم تا آمده بود با یکی دوست بشود سروکله یک جاده پیدا شده بود و راست از وسط دوستیشان رد شده بود...
Emile آژار این را خواند
مجتبی ملک پور و مجید حاج حسینی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید