دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب در پناه هیچ اثر الویه آدم
سکوت سمفونی انزواست.........
گاهی برای فراراز خودبه هیچ پناه می بریم......
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید