دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
نزدیکی آنقدر که صبح از چشمهایت آغاز می شود
دورم آنقدر که گاهی به سرم میزند از پنجره بپرم بوزم تا خود تو ...
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید