دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
گاهی اوقات نمیشود رعایت حال دیگران را کرد و میشود چنین حرکتی را انجام داد، لحظاتی در زندگی وجود دارد که هیچ انتخابی نمی توانیم داشته باشیم. اگر نیازی داریم که برتر از باقی نیازهایمان هست، بالاجبار باید چنین رفتارهایی با اشخاص بکنیم. هیچ خلوصی کامل تر و مطلق تر از خلوص در رد کردن چیزی نیست. و با پذیرفتن عشقی که برایمان مهم است و با پذیرفتن ... دیدن ادامه » فاجعه ای که می دانیم در پی می آورد، پا را از قوانین متداول بیرون می گذاریم. ما این حق را داریم که رفتار دیگری جز رفتارهای معمول، انجام دهیم.
#پیکاسو
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید