دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ارزش چندین بار خوندن رو داره
حداقل روزی چند صفحه‌ش رو باید خوند!
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ارزش یک بار خوندن رو داره
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید